Association des Mycologues Francophones de Belgique asbl
amfb
Retour

Myco-microscopie : basidiospores.

Xerocomus parasiticus (Pseudoboletus parasiticus)
(E. Maradan)
(hyphes - champignon - stipe - basides-cystides - cuticule)

Xerocomus parasiticus (Pseudoboletus parasiticus)